Gestió dels residus


Totes les aules i espais del centre tenen contenidor per a paper, envasos i rebuig. La tasca de l'equip mediambiental del centre en aquest aspecte és:

- revisar i mantenir el seu estat
- implementar de les estratègies per al seu correcte ús
- sensibilitzar sobre perquè cal separar i reciclar els residus
- aportar eines per reaprofitar i reutilitzar els residus abans de reciclar-los
Els cartutxos i tòners de les impressores del centre, un cop consumits, es concentren en un contenidor que recull Sendra Consum.

Els consumibles usats pel centre es destinen al triatgei/o desmuntatge per peces a través de l'empresa Cartaes, mpresa d'inserció social de Càritas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada